Návod k použití

Mapa silnic

Uživatel mapy má možnost získat základní informace o všech silnicích, které jsou ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a za posledních 8 let byly upravovány, právě se upravují nebo jsou plánované na rekonstrukci. Můžete sledovat aktivity, úspěchy organizace a současně získat další zdroje informací o úspěších či nabídce pracovních míst.

Stránka mapy silnic je rozdělena na dvě části - mapu a boční panel se seznamem silnic.

Základní funkce mapy

Posouvat mapu je možné uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši a posunutím do požadovaného směru.
K přiblížení mapy slouží tlačítka + a – na klávesnici a také rolovací kolečko myši.
Stiskem a držením pravého tlačítka myši, nebo stiskem a držením klávesy Ctrl a současným přidržením levého tlačítka myši můžete táhnutím myši měnit úhel pohledu.

Filtrovaní obsahu na mapě

Změnu zobrazovaného mapového obsahu provedete pomoci filtrování podle „OKRESŮ“, „STAVU" nebo pomocí „vyhledávácího pole“, které umožnuje přímo vyhledávat text (například: Brno 373).

Okres – podle přiřazených okresů lze rozdělit silnice do oblasti, pod které spadají.
Stav - u každé silnice rozlišujeme tři stavy ( Plánovaný, V realizaci, Dokončený)

Vyhledávací textové pole
Pokud zadáte text do vyhledávácího pole, zadaný text se bude vyhledávat pouze v nadpisu/názvu silnice. Všechny filtry můžete také libovolně kombinovat (např. chci vyhledat: Všechny Plánované silnice obsahující v názvu III, které se nacházejí v okresu Brno.).

Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a vůli je možné, že se na webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu [email protected], abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Menu