Město v datech

Úspěchy

Nebudujeme jenom silnice děláme toho mnohem více…

1.

Místo v cestářském rodeu 2020

986km

Silnic jsme opravili od roku 2012

2,4mld. Kč

Dotací z fondů EU v období 2014-2020

26.95%

V roce 2019 bylo téměř 27% silnic II. třídy ve výborném stavu

16 866

Stromů jsme vysadili od roku 2013

3 840km

Silnic spravujeme, udržujeme a obnovujeme

170mil. Kč

Na zimní údržbu silnic v období 2019/2020

863

Náš tým tvoří téměř 900 spokojených zaměstnanců

Vize kraje pro oblast infrastruktury

I v časovém horizontu vize (2020) si zachová dopravní, informační a environmentální infrastruktura význam klíčového faktoru posilování konkurenceschopnosti, zajištění atraktivity kraje pro podnikání i vysoké zaměstnanosti, jakož i úlohu nezbytného předpokladu pro spokojenost obyvatel. Rozhodující zlepšení stavu infrastruktury se bude týkat modernizace silničních a železničních komunikací, napojení na evropskou dopravní síť, protipovodňových zařízení a zásobování energií a vodou.

Menu