Úspěchy

  • Máme jedny z nejkvalitnějších silnic v České republice
  • Jsme nejmoderněji vybavená organizace na údržbu silnic v Jihomoravském kraji.

Silnice Jihomoravského kraje v číslech

1.

Místo v cestářském rodeu 2020

986 km

Silnic jsme opravili od roku 2012

2,4 mld.

Kč z fondů EU v období 2014-2020

Nejmodernější

Disponujeme nejmodernější technikou, kterou využíváme při správě, opravách či údržbě každé silnice

26.95 %

V roce 2019 bylo téměř 27% vozovek II. třídy ve „výborném“ stavu a stále jich přibývá

Chytré

Spolupracujeme s odborníky z vysokých škol

3 840 km

Cest spravujeme

170 000 000 Kč

Na zimní údržbu silnic v období 2019/2020

Nejlepší

Nejkvalitnější silnice v roce 2019 byly v okrese Hodonín

Vize kraje pro oblast infrastruktury

I v časovém horizontu vize (2020) si zachová dopravní, informační a environmentální infrastruktura význam klíčového faktoru posilování konkurenceschopnosti, zajištění atraktivity kraje pro podnikání i vysoké zaměstnanosti, jakož i úlohu nezbytného předpokladu pro spokojenost obyvatel. Rozhodující zlepšení stavu infrastruktury se bude týkat modernizace silničních a železničních komunikací, napojení na evropskou dopravní síť, protipovodňových zařízení a zásobování energií a vodou.

Naše strategické cíle

  • Proklientský přístup a přívětivé prostředí
  • Stabilní a racionální výkon agend
  • Inovace postupů a moderní technologie

Jsme víc než jenom silnice – jsme silničáři

Budujeme silnice

Budujeme silnice

Silnice jsou mnohem víc než to, co vidíte na povrchu. Pod několika asfaltovými vrstvami, po kterých každý den jezdíme, se toho děje hodně. Než vůbec začneme budovat novou silnici, předchází tomu několik let přípravných prací od geotechniků, geodetů až po projektanty.

Výsledkem jejich práce je mimo jiné, na základě vyhodnocení laboratorních rozborů, i návrh jednotlivých konstrukčních vrstev silnice z vhodných materiálů tak, aby přenesly zatížení od vozidel.

Obnovujeme zdroje

Při výstavbě silnic používáme stále ve větší míře recyklované materiály, které byly získány z demolic již nevyhovujících staveb. Správný způsob použití těchto recyklovaných materiálů zaručí požadovanou kvalitu silnice. Chráníme naše životní prostředí a přispíváme tak k zachování udržitelného rozvoje.

Proces je relativně jednoduchý. Těžké stroje se používají k extrakci částí konstrukce, které mají být zničeny, tyto části jsou poté rozdrceny, aby se získaly částice požadované velikosti, a následně smíchány s materiály použitými v nových stavebních projektech.

Obnovujeme zdroje